Žijte bez omezení!

Chodíte rádi do kina nebo do divadla?

Žijte bez omezení!

Chodíte rádi do kina nebo do divadla?

Inkontinence stolice

Únik stolice patří mezi tabuizovaná témata.

Fekální inkontinencí trpí 4,8–6,7 % dospělé populace.

Potíže s neschopností kontrolovat vyprazdňování stolice bývají nepříjemné a vysilující. Mohou mít zásadní a negativní vliv na váš životní styl, na fyzické i psychické zdraví a v určitých případech vést až k depresi, ke ztrátě sebedůvěry či sebeúcty. Tyto obtíže často nutí jedince vzdát se některých koníčků, nebo dokonce změnit zaměstnání. Kvůli strachu z možného úniku stolice dochází k neustálému hledání toalet v blízkém okolí.

Co je to inkontinence stolice?

Střevní inkontinence neboli nechtěný únik stolice je stav, kdy lidé pociťují náhlou potřebu se vyprázdnit, a dochází k úniku stolice dříve, než se dostanou na toaletu.

Správnou funkci střevního traktu zabezpečují centra v mozku na základě informací, které se přenáší skrze nervy.

Tato centra prostřednictvím nervů řídí činnost svalů, zajišťujících náležitou funkci střeva a jeho vyprazdňování ve vhodnou chvíli.

Pokud vzájemná komunikace mezi střevním traktem, nervy a mozkem nefunguje správně, mohou někteří lidé trpět problémy s ovládáním vyprazdňování stolice (defekace), jako je fekální inkontinence (únik stolice, větrů) nebo naopak zácpa.

Inkontinence stolice se nejčastěji projevuje jako nekontrolovatelný únik stolice nebo větrů.

Příznaky

Rozlišení typů fekální inkontinence (= úniku stolice) je důležité ke správnému určení vhodné léčby neudržení stolice:

Pasivní inkontinence

Nezpozorovaný únik stolice, nechtěný únik stolice nebo větrů bez předešlých varovných signálů, inkontinence stolice přijde nečekaně

Urgentní inkontinence

Stav, kdy i přes varovné signály a velkou snahu pacienta tomu zabránit, dochází k úniku stolice nebo plynů

Špinění neboli Soiling

Nežádoucí unikání minimálního množství stolice do spodního prádla

Cesta k léčbě

Navštivte svého lékaře

 • Zkonzultujte své obtíže

 • Zaveďte si diář k zaznamenávání obtíží

 • Podstupte doporučené indikační vyšetření

 • Domluvte se na postupu možnosti léčby

Počáteční léčba

 • Změna životního stylu

 • Cvičení svalů pánevního dna a svěrače

 • Dieta

 • Léky

Pokročilá léčba

 • Sakrální neuromodulace

 • Sphincetroplastika

 • Laparoskopicka vetrální retropexie

 • Kolostomie (vývod)

Možnosti léčby

Sakrální neuromodulace

Moderní a miniinvazivní metoda vhodná pro pacienty, kteří trpí poruchami močení, úniky moči nebo mají dráždivý močový měchýř. Je indikována pacientům od 18 let při selhání lékové terapie a dalších běžných metod léčby. Příznaky musí trvat minimálně 6 měsíců.

Popis metody

Sakrální neuromodulace napomáhá obnovit optimální nervovou aktivitu, abyste mohli močit a vyprazdňovat se normálně. Tato léčba využívá malý stimulátor, který vysílá slabé elektrické impulzy k nervům v oblasti těsně nad kostrčí.

Princip metody

Sakrální neuromodulace spočívá v zavedení tenké elektrody do oblasti křížové kosti, kde jsou nervy ovládající konečník a močový měchýř. Zde pomocí slabých elektrických impulzů, které vysílá neurostimulátor spojený s elektrodou a uložený v oblasti hýždě, dochází k obnovení aktivity, aby tak mozek dostával správné informace o plnosti močového měchýře, potřebě se vyprázdnit apod.

Mozek pak vysílá zpětné pokyny svalům pánevního dna, tudíž je člověk sám schopen ovládat svaly konečníku a močového měchýře podle své vůle, jak je to běžné ve zdravém organismu. V současnosti se jedná o nejúčinnější metodu léčby hyperaktivního močového měchýře a inkontinence stolice.

Než se do těla vimplantuje trvalý stimulátor, můžete si terapii napřed vyzkoušet.

Implantace

Krok 1

Testovací fáze


Testovací fáze je fází dočasnou a slouží k vyhodnocení, zda terapie u pacienta funguje a dochází k úlevě a zlepšení. Cílem je zlepšení symptomů, čemuž odpovídá: snížení počtu epizod inkontinence, prodloužení doby mezi močením a bez úniku, a také zlepšení kvality života.

Jak probíhá zákrok?

Do blízkosti sakrálních nervů v dolní části zad je zavedena elektroda (tenký drátek). Tato elektroda je posléze připojena k vnějšímu stimulátoru, který k nervům dodává slabé elektrické impulzy. Daný zákrok obvykle netrvá více než hodinu a je většinou prováděn v celkové anestezii.

Co následuje po zákroku?

Testovací fáze je dočasná. Během několika dní se ukáže, zda je pro vás terapie vhodná a uleví Vám od příznaků. Účinnost terapie nejlépe zhodnotíte s lékařem pomocí deníku, kam zaznamenáváte četnost a urgenci vašich obtíží. Cílem léčby je úleva od potíží alespoň o 50 %. Pokud nebudete spokojeni s účinností terapie, elektroda se z těla odstraní a dojde tak k ukončení terapie.

Pokud jste v testovací fázi s terapií spokojení a dochází k dostatečné úlevě a zlepšení kontinence, naplánujete s lékařem druhou fázi implantace trvalého stimulátoru.

Krok 2

Implantační fáze


Pokud testování dobře dopadne, pacient postupuje do druhé fáze. V té dochází k implantaci trvalého neurostimulátoru a k jeho propojení s elektrodou.

Jak probíhá implantace?
Programovatelný neurostimulátor je uložený v podkoží v oblasti hýždě, kde to pro vás bude nejpohodlnější a kde je nejméně viditelný. Zákrok trvá zhruba hodinu a je možné ho podstoupit v lokální anestezii.

Co následuje po implantaci?
Lékař vám naprogramuje parametry stimulace, abyste je cítili stejně jako v testovací fázi. K běžnému aktivnímu životnímu stylu se budete moci plně navrátit po konzultaci se svým lékařem. Cílem je dosažení co možná nejlepší účinnosti a úlevy od vašich obtíží.

Jste vhodným kandidátem pro tuto léčbu?