Žijte bez omezení!

Žijte bez omezení!

1. část - Kontaktní informace

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Zlínský kraj

2. část - Symptomový dotazník

 • Vybrat
 • Žena
 • Muž
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne
 • Vybrat
 • Ano
 • Ne

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR výslovně souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních a citlivých údajů (tj. jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, údaje týkající se zdravotního stavu či průběhu nemoci, které uvedu v rámci svého dotazu), společností Bison & Rose, s.r.o. IČ: 25660004, se sídlem Bělohorská 33, Praha 6, 169 00, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 58926 (dále jen „správce“) za účelem získání rady od odborníka. Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje budou předány pouze konkrétnímu lékaři, kterého tímto způsobem oslovujete. Pro účel komunikace mezi společností Bison & Rose a subjektem údajů budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa.

Tento souhlas uděluji pro všechny osobní a citlivé údaje výše uvedené, a to po dobu deseti (10) let ode dne udělení souhlasu.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: iva.polednova@bisonrose.cz.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat, stejně jako máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů využijte, prosím, telefon 777 771 087 nebo e-mail gdpr@brholding.cz.

Odesláním formuláře potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou přesné, pravdivé, jsou poskytovány dobrovolně, svobodně, vážně, nikoliv v tísni, kdy se všemi skutečnostmi a náležitostmi souvisejícími se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních a citlivých údajů jsem byl/a seznámen/a.