Žijte bez omezení!

Cvičíte rádi v kolektivu? Už se tomu nemusíte vyhýbat.

Žijte bez omezení!

Cvičíte rádi v kolektivu? Už se tomu nemusíte vyhýbat.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku v seznamu nejčastějších dotazů níže? Obraťte se na naše odborníky prostřednictvím jednoduchého formuláře. Váš dotaz nebude publikován, odborníci jej s Vámi budou řešit diskrétně.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR výslovně souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních a citlivých údajů (tj. jméno, příjmení, emailová adresa a údaje týkající se zdravotního stavu či průběhu nemoci, které uvedu v rámci svého dotazu), společností Bison & Rose, s.r.o. IČ: 25660004, se sídlem Bělohorská 33, Praha 6, 169 00, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 58926 (dále jen „správce“) za účelem zodpovězení mé otázky odborníkem. Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje budou předány pouze konkrétnímu lékaři, kterého tímto způsobem oslovujete. Pro účel komunikace mezi společností Bison & Rose a subjektem údajů budou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa.

Tento souhlas uděluji pro všechny osobní a citlivé údaje výše uvedené, a to po dobu deseti (10) let ode dne udělení souhlasu.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: iva.polednova@bisonrose.cz.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat, stejně jako máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů využijte, prosím, telefon 777 771 087 nebo e-mail gdpr@brholding.cz.

Odesláním formuláře potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou přesné, pravdivé, jsou poskytovány dobrovolně, svobodně, vážně, nikoliv v tísni, kdy se všemi skutečnostmi a náležitostmi souvisejícími se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních a citlivých údajů jsem byl/a seznámen/a.

FAQ

Jak je neurostimulátor InterStim® velký?

4,4 cm x 5,1 cm x 0,8 cm a váží 22 g

Je neurostimulátor viditelný pro okolí?

Vzhledem k tomu, že systém je zcela skrytý pod kůží, nikdo jej neuvidí.

Co je to pacientský programátor?

Jedná se o mobilní telefon s aplikacemi pro lékaře a pacienta. Pomocí něj lze terapii měnit a ovládat. Tento telefon má pacient doma, ale používá ho výhradně k ovládání neurostimulátoru, pokud je třeba. Nelze ho využívat k jiným aktivitám.

Co mám dělat se svým pacientským programátorem?

Pacientský programátor se používá k zjištění, zda je stimulace aktivní, nebo zda byla deaktivována. K vypnutí a zapnutí stimulace, ke zjištění její úrovně, k jejímu zvýšení či snížení, k zjištění úrovně nabití baterie a v některých případech také k úpravě parametrů stimulace na jiné nastavení, než které provedl lékař.

Co mám dělat v případě, kdy začne být stimulace nepříjemná?

Pokud stimulace začne být nepříjemná, snižte její úroveň pomocí svého pacientského programátoru.

Bude mě stimulace v noci budit?

Ne, neměla by. Pokud ano, obraťte se na svého lékaře.

Lze terapii používat během těhotenství?

Bezpečnost této terapie během těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla být těhotná, vypněte stimuláotr a kontaktujte svého lékaře.

Mohu vést s implantovaným systémem pohlavní život?

Ano. Pokud máte implantovaný neurostimulátor, sexuální aktivitu není zapotřebí omezovat.

Může mikrovlnná trouba rušit běžný provoz neurostimulátoru?

Obecně ne. Domácí spotřebiče nemají na chod neurostimulátoru vliv.

Lze baterii neurostimulátoru dobít?

Ne, baterii dobít nelze. Baterie je zatavena uvnitř neurostimulátoru a není dobíjecí. Životnost baterie je 5-7 let (dle individuálního nastavení parametrů neurostimulátoru), poté se během jednoduchého chirurgického zákroku, při kterém se nevyměňuje elektroda, nahradí starý neurostimulátor za nový. Brzy bude uveden nový, který může vydržet až 15 let.

Co následuje po implantaci?

Lékař vám naprogramuje parametry stimulace tak, abyste se cítili stejně jako v testovací fázi. Neurostimulátor bude fungovat nepřetržitě (24 hodin denně) po mnoho let a pod kůží je zcela neviditelný. Po návratu domů se doporučuje postupně zvyšovat úroveň vašich aktivit podle toho, jak úspěšně se bude hojit pooperační rána. Omezení po operaci nejsou nikterak výrazná. K běžnému aktivnímu životnímu stylu se budete moci plně navrátit po konzultaci se svým lékařem. Vaše vnímání přítomnosti neurostimulátoru postupně zeslábne, až jej možná nebudete pociťovat vůbec. V případě zdárného průběhu léčby je zapotřebí chodit na kontroly pouze jednou ročně.

Co se stane, když se baterie neurostimulátoru vybije?

Po několika letech od sakrální neuromodulace a provozu neurostimulátoru může dojít k vybití jeho baterie a elektrická stimulace změní či sníží svoji účinnost. Příznaky vašich obtíží se v takovém případě mohou vrátit, ale to je normální a není třeba se obávat. Jakmile pocítíte nějaké nepřiměřené změny stimulace (nižší, intenzivnější nebo zkrátka „jinou“), měli byste se obrátit na svého lékaře. Ten překontroluje stav baterie a může rozhodnout o výměně neurostimulátoru. Na případné vybití baterie neurostimulátoru vás také upozorní pacientský programátor – mobilní telefon s aplikacemi pro lékaře a pacienta, pomocí kterého lze terapii měnit a ovládat. Tento telefon má pacient doma, ale používá ho výhradně k ovládání neurostimulátoru, pokud je třeba. Nelze ho využívat k jiným aktivitám.

Jak stimulaci pocítím?

Vnímání stimulace je velmi individuální, ale většina pacientů ji popisuje jako mírný tlak, svrbění či ťukání v pánevní oblasti (kolem vaginy, šourku, konečníku). Vnímání stimulace se postupem času vytratí a působí pouze podprahově.